Barn og ungdomsarbeid

Søndagsskole

Hver søndag samler vi barn mellom 3 år og opp til 4.klasse i kjelleren til Pinsekirka. Her kjører vi på med et tilrettelagt opplegg med musikk, kreativitet og aktiviteter som gjør at barna får høre om Jesus på en praktisk og relevant måte. Vi har søndagsskole paralellt med våre møter, men vi starter alltid Gudstjenestene sammen. For barn mellom 5.klasse og 9.klasse har vi noe som kalles for disippelskolen. Her holdes et opplegg som er tilrettelagt  for juniorer, og disse samles i boligen ved siden av Pinsekirka i det talen starter under gudstjenesten.  
 

PK_Ung

Ungdomsarbeidet vårt samles for tiden i forskjellige hjem annen hver fredag. Her spiser de god mat sammen, får høre om Jesus, de har forskjellige aktiviteter og blir kjent med hverandre. Til våren starter samlingene vi hadde i kjelleren opp igjen, og dette vil være en plass hvor det er lett for unge å komme inn. Følg PK_Ung på Facebook for aktuelle nyheter.
 

Powered by Cornerstone