Konfirmant?

Vi tilbyr et flott år som konfirmant i Pinsekirka, og du er hjertelig velkommen til å være med!

Hvordan ser konfirmantåret ut i Pinsekirka?

Vi legger ut med å bruke Tentro, som er et nasjonalt frikirkelig undervisningsopplegg gjennom første halvdel av konfirmasjonsåret. Det første halvåret blir sammen med de andre frikirkene i byen, hvor de ulike menigheter bytter på og stå for undervisningsdelen. Det har normalt sett vært Frikirken og Metodistkirken og Pinsekirka som har samarbeidet om dette. Vi reiser på leir sammen og har noen flotte samlinger med konkurranser og lek og moro.

Tentro ønsker å ta utgangspunkt i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro. Undervisningsformen er derfor lagt opp for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer. Med virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser.

I Tentro-opplegget kommer vi inn på de store spørsmålene som: Hvem er Gud? Hvordan levde Jesus her på jorden? Hva er bønn? Hvor korrekt er bibelen? Selvbilde og identitet. Vi legger opp til at ungdommene selv skal få prege samlingene. Det kan være ting de lurer på, eller noe de opplever i sin hverdag. Det er rom for tro, tvil og spørsmål.

Å velge frikirkelig konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelser i forhold til menigheten som arrangerer konfirmasjonsundervisningen. Deltakeren trenger ikke å ha medlemskap i en frikirkelig menighet eller tilhøre en kristen sammenheng. Dette er åpent for alle. Vi bekrefter ikke barnedåp, men gir heller tenåringene et solid grunnlag for å ta egne valg. Derfor stilles det ingen krav om å være døpt eller la seg døpe.

Utenlandstur

Det andre halvåret har de ulike frimenighetene deres eget opplegg og forløp. Pinsekirka fortsetter med faste ukentlige samlinger hvor vi spiser sammen og velger tema ut ifra ungdommenes behov og menighetens visjon.

På slutten av konfirmasjonsåret, har vi også en frivillig utenlandstur sammen med de andre Tentro-grupper fra Rogaland eller Agder, som ofte har vært til blant annet Heide Park, som er en av Tysklands største fornøyelsesparker. Dette har vært et høydepunkt for alle!

Egenandelen for året er kr.1000 og i tillegg til kostnaden for den frivillige utenlandsturen, som ligger på ca. kr.4000,-

Er du interessert i mer informasjon eller har spørsmål, ta kontakt her

Er du klar til å melde deg på gjøres det her.

Konfirmant?
Powered by Cornerstone