Husgrupper?

Hvorfor husgruppe?

Vi tror at husgrupper en noe av det viktigste du kan være endel av her i Pinsekirka, og vi ønsker at så mange som mulig blir med. Vi ser at mange av de som er endel av disse småfellesskapene opplever at det er noe som gir mye tilbake, og for mange er dette en av de viktigste treffpunktene i løpet av uken.

Opp igjennom kirkehistorien har det vært viktig for kristne å samles i hjemmene, spise sammen, dele livet og bli undervist og disippelgjort . Vi opplever at dette er noe som er grunnleggende for oss som troende.

Hva er en husgruppe og hvordan fungerer det?

En husgruppe er et mindre fellesskap av mennesker som samles i hjemmene. Husgruppene består av en gruppeleder og en nestleder som har ansvaret for samlingene. Det varier når disse gruppene kommer sammen, men de fleste gruppene samles annenhver uke.

Hensikten med gruppene er å komme sammen, dele livet, bli bedre kjent, bli oppmuntret og inspirert, og oppleve at hele mennsket vokser. Det vil si at man opplever å modnes som en troende, men at også våre sjelelige behov blir møtt. Vi lever i et samfunn i dag som opplever mer ensomhet enn noen gang, og vi ser at disse gruppene er med å virker til det motsatte. Det siste vi ønsker er at mennesker i vår forsamling skal oppleve seg alene eller utenfor. 

Å være endel av en husgruppe vil hjelpe oss å hjelpe hverandre. På den måten kan vi være med å "bære hverandres byrder".

Målet med gruppene er at de skal vokse. Det skal være en plass hvor vi inviterer med oss venner som er søkende eller nysgjerrig på Jesus og det kristne livet. Når en gruppe vokser, blir det etterhvert naturlig å deles. På denne måten får flest mulig muligheten til å være endel av et mindre fellesskap.

Ta kontakt

Ønsker du å bli med i en gruppe eller har du spørsmål knyttet til husgruppene, ta kontakt med vår hovedleder for husgruppene, Samantha Afsheen Dean på tlf ‭928 04 672‬ eller mail 

Husgrupper?

 


 

Powered by Cornerstone